Lagendijk Thanatopraxie
voor specialistische postmortale zorg

Euthanasie en thanatopraxie

Euthanasie gebeurt vaak in een thuissituatie, in het bijzijn van de meest nabije dierbaren. Na het overlijden kan ook hier thanatopraxie een uitkomst bieden. De behandeling kan meestal op dezelfde plek toegepast worden, de overledene hoeft dus niet uit huis (indien de situatie dat toelaat). Desgewenst kan er een kamerscherm geplaatst worden, zodat de behandeling niet zichtbaar is.

Na de behandeling hoeft de overledene in principe niet gekoeld te worden, het gesleep met hiervoor bestemde apparatuur kan dus achterwege blijven. 

Samen met de thanatopracteur en/of (uitvaart)verzorger kan na de behandeling verder verzorgd en gekleed worden, de situatie blijft dus vrij intiem.