Lagendijk Thanatopraxie
voor specialistische postmortale zorg

Natuurbegraafplaats en thanatopraxie

Is thanatopraxie toegestaan bij begraven op een natuurbegraafplaats?

In de loop van de opbaring komt het ontbindingsproces vanzelf weer op gang. Wettelijk gezien mag de natuurlijke ontbinding niet langer dan 10 dagen uitgesteld worden.

De chemicaliën die gebruikt worden in het lichaam, zullen bij het op gang komen van het ontbindingsproces worden afgebroken, er kan dus niet gesproken worden van belasting van het milieu. 

Bij de meeste natuurbegraafplaatsen is begraven na thanatopraxie/lichte balseming gewoon toegestaan, soms onder bepaalde voorwaarden. Vooraf informeren bij de betreffende begraafplaats is natuurlijk wel belangrijk.

Er is altijd een mogelijkheid te kiezen voor een formaline-vrije balsemvloeistof. Aangezien ik hier zelf geen voorstander van ben, doordat een goed resultaat moeilijk te behalen is, kan ik hier niet in voorzien.

Bij de crematoria wordt gebruik gemaakt van luchtfilters die moeten voldoen aan strenge milieu-eisen, deze eisen maken dat de filters in Nederland goed genoeg zijn om eventuele milieuschade van balseming te minimaliseren.