Lagendijk Thanatopraxie
voor specialistische postmortale zorg

Verwijderen gips

Gipsomhulsels welke nog aanwezig zijn bij overledenen, dienen voorafgaand aan een crematie verwijderd te worden.
Dit wordt veelal ook vermeld in de voorwaarden van het crematorium.

Ik kan deze op verantwoorde wijze verwijderen.